Punt informació cadastral

L’Ajuntament de Pujalt ha assumit la prestació d’Oficina Virtual del Cadastre, pensada per a tots els ciutadans que no disposin de certificat d’usuari.
Des d’aquesta oficina li podran facilitar gratuïtament sobre qualsevol immoble (excepte País Basc i Navarra) els següents serveis:

*Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
*Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu a béns immobles de la seva titularitat.
*Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.
*Altres serveis de consulta i certificació que es puguin implantar en un futur a l’Oficina Virtual del Cadastre

Ho poden sol·licitat els titulars cadastrals, els seus representants o persones autoritzades. Poden dirigir-se al Punt d’Informació Cadastral, personalment, mitjançant petició que s’emplena en el mateix moment que s’entrega la documentació sol·licitada.
Si el/la sol·licitant és el/la titular del certificat, cal aportar el DNI original. Si no ho és, haurà de portar el seu DNI, l’autorització expressa del/la titular i la fotocòpia del DNI de la persona que autoritza. En cas de persones jurídiques, cal el DNI de la representació legal i la documentació acreditativa de la representació o acreditació amb què s’actuï.
Independentment del lloc de residència, mitjançant els Punts d’Informació Cadastral, s’intenta ampliar les possibilitats d’accés a l’Oficina Virtual del Cadastre als titulars cadastrals o als seus representants o persones autoritzades.
El PIC únicament està creat per gestionar les certificacions i consultes del cadastre, per tramitar modificacions o altre tipus de gestions, us haureu d’adreçar a la Secretaria de l’Ajuntament o directament a la Gerència Territorial del Cadastre.