Contactar

Podeu contactar de la següent manera:

Ajuntament de Pujalt:
www.pujalt.cat
pujalt@diba.cat
Tel.: 938681288
Fax. 938680102